Natvrdlí

Jaroslav Valečka

 

Malířská tvorba Jaroslava Valečky se vyznačuje mimořádnou uceleností a kontinuitou, s jakou autor zachycuje sugestivní kouzlo přírody a koloběh života v ní. Do jeho obrazů se nesmazatelně vepsalo sepětí s krajinou Lužických hor, s místem, kde v mládí vyrůstal, kam se vrací a střídavě žije a pracuje i dnes. Genius loci s vazbou na kulturní paměť regionu,vědomí historických souvislostí, tradice lidových slavností a obyčejů, hraniční sféry lidské existence a psychiky, to vše mu dalo podnět a inspiraci pro jeho originální výtvarné dílo. Podstata jeho představivosti je založena na dualismu přírody a člověka, nebe a země, konečna a nekonečna. 

Valečka vstřebává zrakový zážitek, aby utkvěl v jeho mysli, a přenáší ho do vlastního obrazového „časoprostoru“. Navazuje na linii severního romantismu, v opozici proti u nás od 19. století převládající tradici „cesty na jih“ a vytváření idyly arkadického světa. Krajina má v jeho podání baladické, zádumčivě melancholické, někdy až hororovité ladění. Stává se mu „jevištěm“, kde se odehrávají přírodní mystéria a mytické rituály, ve kterých zachycuje tajemné a nevyslovitelné. Maluje daleké horizonty a citlivě sleduje proměny oblohy. Vystihuje krajiny chladné, zimní, zasněžené, krajiny žhnoucí světly ohňů, krajiny s mihotajícími se světly lidských příbytků. Sakrální aspekt umocňuje vyjádřením atmosféry soumraku, noci, úplňku, úsvitu.  Dominantní úlohu hraje tlumená barevnost s vypointovanými světly.

Paralelně rozvíjí figurální téma, v němž se vpíjí do mikrokosmu lidského jedince, jeho duševních stavů a rozpoložení. Člověka pojímá jako bytost blízkou záhadným osudovým silám i smrti. Tělo modeluje objemově, jindy ho proměňuje do éterické bytosti, přízraku. Vřazuje ho do zšeřelého prostoru s kontrastními světly a vrženými stíny.

Umělecká síla obrazů Jaroslava Valečky spočívá v neustálém balancování na tenké hranici oddělující skutečnost a sen, v sofistikované hře barvy a světla jako zásadních nositelů výrazu a emocí. Na plochu plátna se mu podařilo vnést magické ticho kontemplace i vnitřní žár expresivní obsahovosti.

Rea Michalová

 

 

Májka 2010, 100x135cm, olej na plátněNad městem, 2011, 70x134cm, olej na plátněPrase, 2008, 123x126cm, olej na plátněDlouhý vlak, 2010,  78x200cm, olej na plátněMárnice, 2010, 129x131cm,  olej na plátně

 

 

 

Více informací na

http://www.valecka.eu